Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hva er egentlig en verdig eldreomsorg?

Bemanningsnormer innen eldreomsorgen er viktig. Det samme er gode helsetjenester også til eldre som ikke trenger sykehjemsplass.


Ikke overraskende er eldreomsorgen et hett tema i valgkampen. Partiene lokalt og sentralt forteller om hvordan de skal løse utfordringene knyttet til en verdig alderdom for alle. Prisverdig! Innholdet i disse debattene dreier seg om sykehjem: bemanning og antall plasser. Hvorfor snakker ingen om hjelp til å bli selvhjulpen? Om tilbud om rehabilitering, tilbud om trening for å opprettholde funksjon, fallforebyggende arbeid for å redusere risikoen for alvorlig skade, osv.?

Spørsmålet er om vår alderdom nå alltid skal møtes med et ”klar deg selv” – helt til vi ikke klarer oss selv i det hele tatt. Da skal tilbudet være å flytte på institusjon. For egen del ønsker jeg meg hjelp til å klare meg selv så lenge som mulig, og tror ikke jeg er alene om det.

Så kommer mange til et punkt hvor de ikke lenger klarer seg selv. Da må det selvfølgelig være tilbud om en annen boform, og det tilbudet bør ha en bemanning som dekker de totale behovene til beboerne. Vi sier derfor ja til bemanningsnormer innen eldreomsorgen. En minimumsnorm for alle de viktige tjenestene for den eldre befolkningen: pleiepersonell, fysioterapi, ergoterapi og legetjenester.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser