Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapi på sykehus

Skal pasienten utskrives raskt, trengs det svært rask rehabilitering og mobilisering. Det tilsier mer fysioterapiressurser på sykehus, ikke mindre.


Vi mottar signaler om at noen sykehus planlegger noe nedbygging av fysioterapikapasiteten. Det er uklart for oss hva som er den egentlige årsaken til at de ikke ser behovet for disse fysioterapistillingene, eller ikke kan prioritere å videreføre dem. Vurderer de fysioterapi som unødvendig for å kunne levere forsvarlige spesialisthelsetjenester, eller planlegger de færre pasienter? Er det fordi sykehuset mener kommunene skal ta oppgavene disse fysioterapeutene utfører?

NFF har i debatten om samhandlingsreformen hevdet at det er viktig å se på arbeidsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Hvis kommunene skal ta noen av de oppgavene som i dag utføres på sykehus, må det skje ut fra faglige vurderinger, og i riktig rekkefølge. Det går ikke an at sykehus slutter med vesentlige rehabiliteringsoppgaver uten at kommunene overtar. Og vi frykter at sykehusene slutter med tilbud før kommunene engang er orientert.

Dessuten kan vi ikke se at en politikk med raskere utskrivning fra sykehus skulle tilsi reduksjon av fysioterapistillinger på sykehus. Skal pasienten raskt ut, må man sette inn rehabilitering og mobilisering svært raskt. Det tilsier mer fysioterapiressurser, ikke mindre.

NFF vil følge utviklingen innen fysioterapiressurser svært nøye framover. De som taper på et redusert fysioterapitilbud samlet sett, er pasientene. Vi kan ikke akseptere en slik utvikling.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser