Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fagdager rett inn i helseutfordringene

Et styrket arbeidsnærvær i et sunt arbeidsliv angår hele samfunnet, og fysioterapeutene møtes på Fagdager 2011 for mer kunnskap og nye impulser.


NFF arrangerer 6. og 7. juni sine årlige fagdager som samler opp mot 200 fysioterapeuter til faglig påfyll. Temaet i år går rett inn i en av de viktigste utfordringene i dagens Norge: Hvordan få opp arbeidsnærværet? Her får fysioterapeuter siste nytt på forskningsfronten, erfaringer fra praksis og praktisk trening i gjennomføring av tiltak.

Målgruppen er både fysioterapeuter som jobber innen bedrifter og annet forebyggende arbeid, og fysioterapeuter med et arbeidsfelt rettet mot behandling. En av utfordringene vi ser er nettopp å knytte behandlerperspektivet og behandlerne tettere opp mot arbeidsplassene, og vice versa. Har vi en manglende kobling her?

Fagdagene vil avslutte med en debatt om disse temaene. NFFs fagdager er for fysioterapeuter, men med ”Aktivitet og arbeidsliv” som hovedtema har årets program også vakt interesse blant andre yrkesgrupper. Medier og beslutningstakere som ønsker å være til stede på Fagdager 2011, er hjertelig velkomne!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser