Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kompetanse er lønnsomt

Høy helsefaglig kompetanse i kommunene ser ut til å ha gunstig effekt på kostnader, produksjon, kvalitet og ressursutnyttelse.

Fysisk aktivitet – for et friskere liv

Helsetjenesten må gi dem som trenger det, ekstra støtte for å tilegne seg og ha glede av en god aktiv livsstil. Fysioterapeuter står klare til å bidra.

Ny avtale – nye muligheter?

Skremmende mange kommuner har hatt en praksis der de forventer full årsverksinnsats av fysioterapeuten, men betaler for deltid.

Slag-paradokset: mer kroner for mindre helse

Samfunnet sparer 400 000 i livsløpet for hver slagpasient som får et tilbud ved slagenhet på sykehus med tett oppfølging i kommunene. Så hvorfor får ikke alle et slikt tilbud?

Et program for NFFs politikk

Når hovedmål og satsingsområder får følge av et politisk program, trer NFFs meninger enda tydeligere frem.

Investering i helse

Et virkningsfullt forebyggende og helsefremmende arbeid. En faglig god rehabilitering med god effekt. Nå har vi muligheten til å investere i helse, og den må vi ikke la gå fra oss.

Side 6 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser