Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Streik ga resultater i kommunene

Streiken i kommunene er over. NFF og hele Unio-fellesskapet har stått sammen om å forsvare helt sentrale lønnsprinsipper for våre grupper.

NFF er i streik

Så ble det altså streik for NFF i år også, fordi arbeidsgiverne ikke vil gi tilstrekkelig lønnspåslag til fysioterapeuter og andre offentlig ansatte.

Levealder og helsetilbud

Frisklivssentraler kan utjevne sosiale ulikheter i helse ved å støtte dem som trenger det mest.

En investering i bedre helse

Vi er for lite fysisk aktive. Hele samfunnet må møte denne utfordringen, og helsetjenesten må vareta dem som trenger særlig bistand.

Side 4 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser