Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Helsesatsinger i det blå?

Høyre og Frp må vise større ambisjoner for rehabilitering og en aktiv eldreomsorg enn det samarbeidsavtalen bærer bud om.

Ny regjering – nytt samarbeid

Så er det klart at vi får en ny regjering i Norge. Vi ser fram til både formell og uformell kontakt, og gleder oss til et konstruktivt samarbeid!

Fysioterapi og politiske partier

Partienes standpunkter vies særlig oppmerksomhet i et valgår, også fra fysioterapeuter og brukere av fysioterapitjenester.

Side 3 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser