Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Et spørsmål om tillit

Fysioterapeuter skal utøve sitt yrke i henhold til norsk lov. Det gjelder også for dokumentasjon av behandling.

En helse for livet

Fysisk aktive barn og unge får en helsegevinst også samfunnet drar nytte av. Innfør en time fysisk aktivitet i skolen nå!

Fjern omveiene!

Direkte tilgang til fysioterapi og bedre fordeling av ansvar og oppgaver i helsevesenet vil fjerne unødige omveier.

Sterk og synlig

Mitt ønske, og nyttårsforsett for 2014, er å vise at fysioterapeuters kompetanse blir enda viktigere for å møte helseutfordringene.

Takk for meg!

Etter ni år som forbundsleder for en fantastisk yrkesgruppe overlater jeg nå ansvaret og æren til ny forbundsleder.

Ny profil i gamle spor

Kommunehelsetjenesten er det svakeste leddet i helse- og omsorgssektoren. Når skal vi få et budsjett som virkelig gjenspeiler det?

Side 2 av 8

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser