Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Vet den høyre hånda hva den venstre gjør?

Poliklinisk fysioterapi vil snart stå uten innsatsstyrt finansiering, egenandeler og refusjon. Vet den høyre hånda hva den venstre gjør?


I 2009 ble regelverket for innsatsstyrt finansiering endret slik at polikliniske konsultasjoner utført av andre enn leger også kan utløse DRG-poeng og dermed penger til sykehusene. Fysioterapi var ikke en del av dette, fordi sykehuset kunne sende penger til NAV (nå HELFO) for de behandlinger fysioterapeutene gjorde.

Logisk nok.

I sommer sendte departementet en lovproposisjon ut på høring, der man foreslår at det skal kunne tas egenandel for disse konsultasjonene. Fysioterapi er ikke en del av dette, siden vi kan sende regning til HELFO og ta egenandeler ut fra takstforskriften som gjelder privat praksis.

Logisk nok.

Regjeningen foreslår i statsbudsjettet å avvikle refusjonen fra HELFO for poliklinisk fysioterapi. Fysioterapitjenestene var de eneste tjenestene ved helseforetak som fortsatt var finansiert over andre budsjetter enn rammefinansiering og innsatsstyrt finansiering. Derfor har det vært varslet lenge at en slik omlegging også ville komme.

Derfor er dette også logisk nok.

Problemet oppstår når alle disse endringene inntreffer: Sykehusene mister inntektene på fysioterapeutenes tjenester via HELFO, men kan ikke erstatte det med inntekter via egenandeler og DRG-poeng. Dermed står polikliniske fysioterapitjenester, inkludert bassengtilbud, uten innsatsstyrt finansiering, egenandeler og refusjon hvis både statsbudsjettet og lovproposisjonen blir vedtatt. Begge deler behandles på Stortinget denne uken.

Sammenhengen var det NFF og våre medlemmer ute på helseforetakene som så. Vi jobber intenst med å fortelle både departementet og Stortinget om denne sammenhengen. Vi får håpe noen sørger for en løsning.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser