Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Verdens eldredag – nye mål, gamle forsømmelser

På Verdens eldredag lanserer Regjeringen nye mål. Samtidig må myndighetene tåle strykkarakter for målene om en aktiv eldreomsorg. 


I dag 1. oktober er Verdens eldredag, og Regjeringen lanserer nye mål. Samtidig hevder de at mange av de tidligere målene er oppnådd. Det nevnes ikke at målene om en aktiv eldreomsorg slett ikke er oppnådd. Både Riksrevisjonen og forskere gir Regjeringen strykkarakter for dette målet. KOSTRA-tallene for 2009 viser igjen en nedgang i fysioterapiårsverkene innen institusjon. Dette møter Regjeringen med nye mål i dag om økt antall sykehjemsplasser og økt antall årsverk, ikke behovet for fysioterapeuter for å bidra til en aktiv hverdag, rehabilitering og forebygge funksjonstap.

Når skal myndighetene forstå den samfunnsøkonomiske og menneskelige gevinsten ved å satse på fysioterapiårsverk? En liten trøst er at Regjeringen vil innføre en verdighetsgaranti. Da er håpet at man ser og påpeker at trening til selv å kunne stå opp om morgenen har like mye med verdighet å gjøre som bistand til å stå opp om morgenen for den som ikke greier det selv.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser