Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Utdanning og kompetanse må lønne seg

Arbeidsgiverne i offentlig sektor må tilby et lønnsnivå som sikrer rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning.


Startskuddet har gått for hovedtarifforhandlingene, der Unio har levert sine krav innenfor tariffområdene. Vi krever at høyere utdanning og kompetanse må lønne seg bedre enn hva tilfellet er i dag. Godt kvalifiserte, kunnskapsrike arbeidstakere er avgjørende for å sikre et utdanningssystem, helsetjenester og andre velferdsstjenester av høy kvalitet.

I offentlig sektor må det være en tydelig satsing på vår kompetanse. Arbeidsgiverne må derfor tilby et lønnsnivå som sikrer rekruttering av kunnskapsrike folk med høyere utdanning. Skal offentlig sektor kunne ivareta sitt viktige velferdsoppdrag, må den tiltrekke seg slike arbeidstakere, og økt lønn er nødvendig for å oppnå dette. Det innebærer både at lønnsnivået må heves og lønnsutviklingen bedres for våre grupper.

Vi produserer velferdstjenester for at folk skal kunne ha et så godt tilbud som mulig. Men for å kunne levere god velferd til folk, trengs det ikke bare arbeidskraft – Norge trenger også kunnskapsrik arbeidskraft. Å satse på kunnskap og kompetanse betaler seg i form av et godt helsevesen, et godt utdanningssystem og økt velferd og verdiskaping. Kunnskap er framtidas olje. Dersom den skal utvinnes, må utdanningsgruppene få en anstendig lønn som gjør det attraktivt å jobbe i stat og kommune.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser