Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Takk for meg!

Etter ni år som forbundsleder for en fantastisk yrkesgruppe overlater jeg nå ansvaret og æren til ny forbundsleder.


I ni år har jeg fått lov til å formidle hvilken kompetanse fysioterapeuter kan bidra med, og hvorfor samfunnet burde ha verdsatt dem høyere. Det har vært en ansvarsfull oppgave jeg har opplevd det som en ære å ha.

Jeg har opplevd god kontakt med både myndigheter, brukerorganisasjoner, andre profesjonsorganisasjoner og mange andre aktører i dette arbeidet. Noen ganger har vi vært uenige, mange ganger enige. Uansett vil jeg takke for samarbeidet, for diskusjonene og for kampene! Jeg vet at ny ledelse i NFF vil fortsette samarbeidet på en fantastisk måte.

Takk for meg!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser