Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ta grep i sykefraværsarbeidet: Unngå propper i systemet!

Mindre sykefravær? Få ned ventetiden på fysioterapibehandling og gi direkte adgang til spesialister som kan behandle, vurdere arbeidsevne og om nødvendig sykmelde.


Forhandlingene om en ny IA-avtale har startet. Det er mye vi ikke vet, men at det er farlig å være lenge sykmeldt, er kjent kunnskap. Varer sykmeldingen flere måneder, er sjansen for å komme tilbake på jobb redusert. Det er derfor helt vesentlig å unngå unødvendig lange sykmeldinger.

Behovet for retningslinjer for lengden av sykmelding for de ulike diagnosegruppene er fremme i debatten rundt sykefraværet. Dette er en avsporing. Hvis en pasient kommer med en så vond skulder at han eller hun ikke klarer å jobbe, vet vi at fysioterapi kan ha god effekt. Når ventetiden for å komme til fysioterapeuten kan være over en måned, blir sykmeldingen forlenget med fire uker bare på grunn av ventetiden. Dette kan man med sikkerhet kalle unødvendig sykefravær.

Muskel- og skjelettlidelser er den største diagnosegruppen på sykefraværsstatistikken. Bak denne diagnosegruppen skjuler det seg både såkalte enkle problemstillinger som musearm eller en kink i ryggen, og komplekse problemstillinger som kombinasjoner av opplevd nytte på arbeid, tro på egne muligheter til å løse arbeidsoppgavene og smerter i skuldre og armer. Det er naivt å tro at alt dette løses ved enkle tiltak. Men det er like feil å påstå at det bare er store og sammensatte tiltak som må til.

Når hovedproblemet er muskel-/skjelettlidelser, må tidlig og god behandling være en del av løsningen. Direkte adgang til spesialister som kan behandle denne gruppen arbeidstakere, vil derfor være et viktig grep i sykefraværsarbeidet. Hvis arbeidstakere med en fersk skade eller overbelastning i muskulatur eller ledd raskt kan komme til en ekspert på området, uten unødvendig ventetid, vil man automatisk redusere den klart unødvendige delen av sykefraværet.

Fysioterapeuter med mastergrad i manuellterapi (manuellterapeuter) kan ta imot pasienter uten henvisning, og de kan sykmelde hvis det er nødvendig. Dette viser seg svært hensiktsmessig: Pasienten slipper en unødvendig runde via fastlegen, og det er samme person som kan sette i gang den konkrete bahandlingen som avgjør behovet for sykmelding. Sykmeldingen i påvente av spesialistvurderinger blir dermed redusert.

Ett av tiltakene for å få ned sykefraværet må være å utvide ordningen som manuellterapeutene har, til alle fysioterapeuter med spesialistkompetanse.

De fleste steder i landet må en arbeidstaker vente flere uker på time hos fysioterapeuter. Det er betydelig dokumentasjon på underdekning av fysioterapi. Tiltak nummer to må derfor være å sikre tilstrekkelig tilgang på fysioterapibehandling for arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldt.

Med disse enkle grepene vil vi unngå at de enkle problemstillingene blir komplekse problemstillinger bare fordi hjelpen ikke var tilgjengelig tidlig nok.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser