Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ta behandlingspyramiden på alvor!

Myndighetene kan bidra på flere måter til at veiledet trening velges fremfor operasjon for noen utbredte tilstander.


Når skal Helse-Norge klare å snu uheldig praksis? Et innslag i NRK Østlandssendingen 11. juni viste at altfor mange med artrose og lignende tilstander i knær og hofter opereres. Fagfolk i og utenfor fysioterapimiljøet står frem og påpeker at det beste for disse pasientene er individuelt tilpasset konservativ behandling med trening.

Finansieringssystemet vårt virker stikk motsatt: Sykehusene får overført midler fra staten per pasient de opererer. Mange operasjoner gir dermed balanse i stramme sykehusbudsjett og sykehusregnskap. Kommunene betaler ingenting når deres innbyggere blir lagt inn og operert. Når da både pasient og fastlege tenker at operasjon er eneste løsning, fortsetter denne praksisen med full styrke.

Å skifte et hofteledd koster samfunnet ca. 140 000 kroner, pluss utgifter til sykepenger og eventuell opptrening etter inngrepet. Det utføres rundt 10 000 slike operasjoner årlig. Å fjerne en sliten menisk, som kan gi mange av de samme symptomene, koster ca. 35 000 kroner, pluss sykepenger og det faktum at dette inngrepet i seg selv øker risikoen for å utvikle artrose i kneet etter noen år. Rundt 15 000 pasienter får utført slike operasjoner hvert år.

Det tiltaket som er best for svært mange av disse pasientene, nemlig trening hos og med veiledning av fysioterapeut, koster samfunnet i overkant av 4 000 kroner. Dette er et spleiselag mellom kommunene og staten. Mange av disse pasientene vil da heller ikke trenge sykmelding.

Dette kan ikke fortsette. Noe må gjøres!

NFF mener at finansieringsordningen ved sykehusinnleggelser må endres. Kommunene må betale for ortopediske operasjoner av denne typen også, ikke bare for innbyggere med medisinske diagnoser. Vi etterlyser også faglige retningslinjer som forplikter både fastleger, sykehus og annet helsepersonell til å prøve fysioterapi før kirurgi. Dette er allerede gjennomført i mange andre land. Samtidig må kommunene bygge opp fysioterapitjenesten til å kunne ta flere pasienter. Hvis ikke, flyttes pasientene bare fra en kø til en annen.

Fysioterapeutene står klare til å spare samfunnet for store beløp!

Relaterte tekster:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser