Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Streik ga resultater i kommunene

Streiken i kommunene er over. NFF og hele Unio-fellesskapet har stått sammen om å forsvare helt sentrale lønnsprinsipper for våre grupper.


Streiken i kommunene er over. NFF og hele Unio-fellesskapet har stått sammen om å markere at vi ikke vil sakke enda mer akterut lønnsmessig i forhold til industriansatte, og at det må lønne seg å ta våre utdanninger. Vi gjør dette fordi pasientene, brukerne og befolkningen trenger oss. De trenger den kompetansen og kunnskapen vi leverer våre tjenester med. Da må vi ha lønns- og arbeidsvilkår som gjør det attraktivt å utdanne seg til og jobbe som fysioterapeut.

Unio har i år virkelig vist hvor viktige vi er for at den norske velferdsstaten skal fungere. Det har også vært mange lokale mediaoppslag om pasienter som bokstavelig talt ikke kommer seg på beina igjen, fordi fysioterapeutene streiker. Dette viser hvor ille det kan bli hvis kommuner og andre deler av offentlig sektor ikke har tilstrekkelig attraktive lønns- og arbeidsvilkår.

Streiken for NFFs statsansatte er ikke avblåst ennå. Der har vi ennå ikke sett noen tilbud som våre lærere på fysioterapeututdanningen og andre statsansatte kan akseptere.

Takk til dere alle som har vært og er i de fremste rekkene i denne streiken! Dere har tatt belastningen med å vise hvilke oppgaver som ikke blir gjort når fysioterapeutene ikke er på jobb. Dere har gjort og gjør en kjempeinnsats for oss alle!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser