Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Stor tiltro til fysioterapeuter

I april i fjor ble resultatene fra Helsepolitisk barometer 2018 lagt fram. For meg som forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund var det spesielt gledelig at undersøkelsen så klart viste at folk mener fysioterapeutene er viktige for å holde folk friske og i arbeid.


Et talende uttrykk for denne tiltroen til fysioterapeuter er at 43 % av dem som svarte, mente at fysioterapeutene er den gruppen som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser. Dessuten viste undersøkelsen at nest etter fastlegene er fysioterapeutene den yrkesgruppen folk mener er spesielt effektive for å få ned sykefraværet.

Vi vet at plager i muskler og skjelett har stor betydning for deltakelse i arbeidslivet. Tallenes tale er bedrøvelig klar: I fjerde kvartal 2017 var det ifølge NAV i overkant av 2 746 000 tapte dagsverk etter såkalt legemeldt sykemelding på grunn av muskel- og skjelettlidelser. Dette er noe av grunnen til at vi samarbeider med Norsk forening for allmennmedisin for å oppnå mer og bedre samhandling mellom fastlegene og fysioterapeutene i primærhelsetjenesten.

I en artikkel på våre forbundsnettssider kan du lese mer om Helsepolitisk barometer 2018, laste ned presentasjonen av resultatene, og finne blogginnlegget mitt om arbeid og helse i Dagens Medisin:

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser