Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Sterk og synlig

Mitt ønske, og nyttårsforsett for 2014, er å vise at fysioterapeuters kompetanse blir enda viktigere for å møte helseutfordringene.


Da jeg som nyvalgt forbundsleder talte til Landsmøtet i Norsk Fysioterapeutforbund i november 2013, omtalte jeg fysioterapi som en «sovende gigant». Med det siktet jeg blant annet til at ikke alle som har behov for fysioterapi, får den helsehjelpen de trenger, og at samfunnet ikke verdsetter og utnytter fysioterapeuters mangfoldige kompetanse i tilstrekkelig grad. Disse manglene gjør samfunnet litt mindre i stand til å møte noen av vår tids store helseutfordringer: muskel- og skjelettlidelser, eldre menneskers funksjonsevne, livsstilssykdommer, og det økende behovet for rehabilitering og opptrening.

Det er på tide å vekke giganten. Vi må forløse det store potensialet som ligger i fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse. Ansvaret for det ligger ikke bare hos politikere og andre beslutningstakere. Også fysioterapeutene har et stykke å gå når det gjelder å hevde sine interesser samlet og effektivt. Vi må i flokk bruke alle tilgjengelige muligheter til å påvirke utviklingen.

Som forbundsleder har jeg et spesielt ansvar. Derfor vil jeg bidra til at fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse blir synliggjort på en tydelig måte, slik at vårt potensial blir utnyttet når helsevesenet skal møte de viktige helseutfordringene.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser