Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Sparer på skillingen, men lar daleren gå

Det er mye penger å spare for kommunene ved å forebygge, rehabilitere og behandle i kommunen. Så hvorfor sløse med penger?


Det har vært flere oppslag i media de siste dagene der kommunene påpeker at samhandlingsreformen blir dyr for kommunene. Det er ikke rart. Kommunene møter samhandlingsreformen med å bruke penger på sengeplasser for utskrivningsklare pasienter, i stedet for å gjøre mer for å forebygge sykehus- og sykehjemsinnleggelser. Vi er oppgitt over at kommunene ikke evner å se at det er mye penger å spare for kommunene på å forebygge, rehabilitere og behandle i kommunen.

Én krone investert i styrketrening og balansetrening for å unngå fall og lårhalsbrudd, den dyreste enkelthendelsen for helsetjenesten, gir nesten to kroner tilbake. Likevel gjøres dette i svært liten grad. Ved god og intensiv rehabilitering med opptrening av fysioterapeut kan ett årsverk fysioterapi holde 10-15 rehabiliteringspasienter unna sykehjem i ett år. Ett årsverk fysioterapi er billigere enn én sykehjemsplass i ett år. Kommunene prioriterer sykehjemsplassen.

Kommunene kunne altså fått mer ut av pengene med gode forebyggende tiltak og bedre rehabilitering. I stedet bygger de ned fysioterapitjenesten. Halvparten av kronikerne må vente 12 uker eller mer på å komme til vurdering hos fysioterapeut. I 2008 var det bare 20 prosent som måtte vente så lenge. Tallene fra fysioterapeutene viser også at færre nyopererte og akutte lidelser får rask behandling nå enn i 2008. Sykehjemsbeboere får under 25 minutter fysioterapi per uke.

NFF mener det bør være nærmere 18 fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere hvis kommunene skal kunne levere god tjeneste som virker, følge nasjonale retningslinjer og ha ressurser til å forebygge både på kort og lang sikt. Ved å sette inn tilstrekkelig ressurser på denne siden vil de spare utgifter på andre felt. Vi snakker altså om å bruke skattekronene klokt. Virkeligheten er en helt annen. Landsgjennomsnittet er rundt 8,6 fysioterapiårsverk per 10 000 innb. Oslo kommune bygger ned fysioterapitjenesten, og de fleste bydelene ligger langt under landsgjennomsnittet.

Samtidig er det oppslag på oppslag i media om hvor lite penger det er i kommunene. Jeg skjønner ikke at de våger å klage når de sløser med ressursene på den måten!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser