Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rehabilitering under Riksrevisjonens lupe

Brukere, pasienter og behandlere er spent på innholdet i Riksrevisjonens rapport om rehabilitering, som legges fram 6. mars.


I fysioterapeutmiljøer og blant brukere/pasienter med behov for rehabilitering knytter det seg stor spenning til rapporten riksrevisor Jørgen Kosmo legger frem tirsdag 6. mars kl. 12.30.

Stortinget har ved mange anledninger påpekt behovet for et godt rehabiliteringstilbud, både langvarige og kortvarige tiltak, ut fra den enkeltes behov og livssituasjon. Nå har Riksrevisjonen foretatt en forvaltningsrevisjon på dette feltet. Det vil i praksis si at de sjekker om rehabiliteringsfeltet fungerer slik Stortinget har bedt om at det skal gjøre: «Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i hvilken grad myndighetene ivaretar sitt overordnede ansvar for å sikre prioritering av rehabilitering i helsetjenesten i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.»

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har ved mange anledninger påpekt at det er store ressurs- og bemanningsutfordringer innen dette feltet. Fysioterapeutiske tiltak er viktige elementer i opptrening for mange rehabiliteringspasienter, men et økt behov for rehabilitering har ikke gitt økte fysioterapeutressurser. Det blir derfor svært spennende hva Riksrevisjonen har kommet fram til i sin rapport.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser