Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Rehabilitering etter slag – følg retningslinjen!

Slagrammede må få best mulig hjelp til å bevare og gjenvinne bevegelighet og andre funksjoner, uavhengig av bosted.


«Rehabilitering, rehabilitering, rehabilitering». Det var reporterens mantra i innledningen av et innslag fra helseminister Bent Høies besøk på Bærum sykehus (NRK Dagsrevyen, 12. august). Lovnaden fra helseministeren var like klar: mer rehabilitering! Høie understreket hvor viktig det er at fysioterapeuter og ergoterapeuter kommer inn i forløpet så raskt som mulig etter akuttfasen for å starte rehabilitering etter et hjerneslag.

Høie la også vekt på betydningen av den nasjonale retningslinjen for behandling og rehabilitering etter hjerneslag. Der heter det blant annet at slagrammede er en heterogen gruppe, og at det derfor kreves en «individuell tilpasning og fleksibilitet i behandlingskjeden tilpasset den enkeltes behov».

I NFF synes vi signalene fra helseministeren er viktige og gledelige. Jeg ser ikke minst frem til en klar satsing på rehabilitering i den kommende stortingsmeldingen om primærhelsetjenesten. Slagrehabilitering på sykehus er også viktig. Vi har forventninger om at godt utrustede og høyt kompetente slagenheter blir normen for all sykehusbehandling og tidlig rehabilitering på sykehus av slagrammede i fremtiden.

Dessverre tyder likevel på at mange ikke får det faglig beste tilbudet for sin tilstand. I det nevnte innslaget i Dagrevyen forteller Roger Amundsen, leder av Landsforeningen for slagrammede, om de mange eksemplene på dette rundt omkring i kommunene, og alle telefonene han får fra fortvilte pårørende. Vi ser eksemplene også i lokalavisene med jevne mellomrom: Slagrammede som er fornøyd med den hjelpen de får fra fysioterapeuten sin i kommunen, men trenger enda mer hjelp for å nå potensialet sitt til å gjenvinne funksjoner, og derfor etterlyser mer opptrening. Målsetningen om «individuell tilpasning og fleksibilitet i behandlingskjeden tilpasset den enkeltes behov» er høyst konkret for mange slagpasienter. Det handler om veien tilbake til et aktivt liv, der man trenger minst mulig hjelp fra andre i hverdagen.

Over 15 000 mennesker rammes av slag hvert år i Norge. Verdens fysioterapidag, i dag 8. september, er en spesiell anledning for meg til å minne om hvilken nøkkelrolle fysioterapeutene spiller i en faglig god rehabilitering og opptrening. Slagrehabilitering er det eneste rehabiliteringsområdet der det er utviklet en nasjonal faglig retningslinje. Desto større grunn til å følge den!

Relatert materiale:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser