Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Politisk uklarhet vs. faglig entydighet

Det er pinlig for både regjering og departement at det har gått så lang tid uten avklaring av en offentlig spesialistordning.


Er det virkelig slik at det er vanskelig å innføre en offentlig spesialistordning for manuellterapeuter og andre fysioterapeuter fordi LO heller ønsker autorisasjon for manuellterapeuter? Våger ikke Regjeringen å følge Helsedirektoratets råd fordi LO har engasjert seg og ønsker en annen løsning?

Helsedirektoratet og andre faginstanser er tydelige: En spesialistordning for manuellterapeuter og andre fysioterapispesialister anbefales. Dette skal blant annet kvalitetssikre hvem som kan sykmelde pasienter og utløse høyere takster. Det norske helsevesenet er bygget opp rundt grunnutdanninger som gir autorisasjon som sykepleier, lege, tannlege, fysioterapeut osv. Når leger og tannleger bygger tilleggskompetanse etter at de har fått autorisasjon, blir de spesialister. Helt siden helsepersonelloven ble innført, har det ligget i kortene at en slik offentlig spesialistordning skulle innføres for flere grupper.

Hva er det da som gjør at vi ikke engang får noe svar på dette spørsmålet? Siste utredning fra Helsedirektoratet forelå i februar 2012. Da ga politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet klar beskjed til oss at det skulle foreligge et svar «svært raskt». Selv ikke for et departement kan elleve måneder sies å være «svært raskt». Statssekretærer og statsråder har kommet og gått uten noe svar.

NFF har tatt det opp på Stortinget, i departement, med flere helsestatsråder og statssekretærer. Vår hovedorganisasjon Unio har også løftet dette fram i den offentlige debatten og i møter med ansvarlige politikere. Vi purrer, vi kontakter og vi skriver brev, men enn så lenge får vi ikke annet svar enn … at vi vil få svar.

Uansett årsak er det etter hvert pinlig for både regjering og departement at det har gått så lang tid uten avklaring. Kan helseminister Jonas Gahr Støre skjære gjennom slik at vi får en beslutning? I så fall vil både departement og fagmiljø endelig kunne bruke kreftene på å promotere kompetansen til manuellterapeuter og andre spesialister, til beste for pasientene.

Relatert artikkel:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser