Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Pasientene betaler – får lite igjen

Statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Det varsler en årlig ekstrautgift på 1990 kroner for mange mennesker med stort behov for fysioterapi, fordi de tilhører pasientgrupper som ikke lenger vil ha krav på gratis behandling. Staten sparer mye penger på dette, men gir lite tilbake. Faglig gode tiltak for habilitering og rehabilitering får ikke midlene som kreves for å sikre en reell opptrapping, og en styrking av fysioterapitilbudet er fortsatt i det blå.


Denne skjevheten i budsjettet er skuffende, mener pasientorganisasjonene, en oppfatning jeg deler. I pressemeldingen Norsk Fysioterapeutforbund sendte ut torsdag 6. oktober, karakteriserte jeg den som å holde pasientene for narr. Sterke ord, ja visst, men når staten planlegger å spare 315 millioner på at store pasientgrupper må begynne å betale for fysioterapi i kommunehelsetjenesten, bør vi kunne forvente at disse pasientene får noe tilbake, i form av en klar og målrettet styrking av det kommunale helsetilbudet. Så er ikke tilfelle i dette budsjettet.

En øremerking av 100 millioner til opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering er etter min mening ikke tilstrekkelig til å gi et reelt løft for rehabilitering fra 2017. Behovet på dette området er stort. Pasienter med kroniske lidelser må i dag ofte vente i flere måneder på å få fysioterapi. Kapasiteten innenfor fysioterapi og andre helsetjenester som inngår i rehabilitering i kommunene, må derfor opp i betydelig grad.  

Kommunene skal få et større ansvar for rehabilitering, mener regjeringen. Det er en målsetning jeg deler. Uten en betydelig økning i øremerkede midler har vi likevel ingen garanti for at kommunene tar dette ansvaret. Med dette statsbudsjettet lar regjeringen pasientene betale, men gir lite tilbake. Det beklager jeg.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser