Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

På banen, i rett tid, og godt plassert

Bak innspillene fra NFFs faggruppe for manuellterapi ligger god argumentasjon og en kombinasjon av strategi, fremtidsvisjoner og faglig tyngde.


Vi har mottatt mange og sterke meninger i forbindelse med NFFs forberedelse til arbeidet med nytt takstsystem. Det er flott! Alle innspill blir med i det videre arbeidet, som vi har ganske god tid på. Det er også greit at Norsk Manuellterapiforening og andre kritiserer NFF. Som fysioterapiens samfunnsaktør må vi også tåle å bli tillagt meninger vi ikke har. Men når den nevnte foreningen skriver på sin nettside at lederen for NFFs faggruppe for manuellterapi ikke ”er på banen” tidlig nok og godt nok, kan jeg ikke la det stå uimotsagt.

NFFs faggruppe for manuellterapi ved faggruppeleder er alltid raskt ute med meninger, og er også svært tydelig i formidlingen av dem. Vi i NFFs ledelse er sjelden i tvil om hva han mener. Men det som er enda viktigere, er at disse meningene alltid er underbygd med god argumentasjon. Det ligger en kombinasjon av strategi, fremtidsvisjoner og faglig tyngde bak det som kommer fra faggruppa. Det er derfor ikke mulig å ikke ta innspillene svært alvorlig.

Faggruppelederen deltar også ofte når NFF har møter på Stortinget, i departement og direktorat. Også her blir man lydhøre, stilt overfor faggruppeleder Fred Hatlebrekkes seriøsitet og integritet.

Så kjære manuellterapeuter: NFFs faggruppeleder er en tydelig og god talsmann for manuellterapeutene, og alle innspill derfra blir tatt svært seriøst i NFFs sentralstyre. Når det gjelder innspillene om takstsystemet, vil de veie tungt i det videre arbeidet. De kom definitivt ikke for seint. De kom når de skulle!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser