Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Omstridte retningslinjer krever ressurser

Det viktigste vi kan gjøre for overvektige barn, er å gi dem gode opplevelser av å være i bevegelse og fysisk aktivitet.


Helsedirektoratet kommer med omstridte retningslinjer for veiing og måling av skolebarn. Mange lurer på hvorfor vi skal bruke ressurser på dette, hvordan dette oppleves av barna, og hva vi oppnår.

Det er mulig vi trenger slike data for å kunne følge utviklingen av overvekt i befolkningen. Men det kan stilles spørsmål om måling og veiing i seg selv hjelper det enkelte barn som er i ferd med å få litt for mange kilo. Ressursene til å følge opp dem man fanger opp, må på plass.

Overvekt og inaktivitet er nært knyttet sammen. Det viktigste fysioterapeuter kan gjøre for overvektige barn, er å gi dem gode opplevelser av å være i bevegelse og fysisk aktivitet. Det er inaktiviteten som er farligst for helsa, farligere enn noen kilo ekstra. Fysioterapeuters kompetanse på tilpasset og mestringsfokusert fysisk aktivitet gir disse barna gode bevegelseserfaringer. Kommunene bør benytte denne kompetansen, i stedet for å kutte ned på årsverkene i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene.

I tillegg til retningslinjene for måling og veiing lanserer Helsedirektoratet retningslinjer for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge, og egne retningslinjer for voksne. Retningslinjene legger vekt på kosthold og fysisk aktivitet og betydningen av tverrfaglig arbeid. Det er flott at fysioterapeuter blir beskrevet som en viktig ressurs for tiltak som fremmer fysisk aktivitet blant barn og unge.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser