Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Offentlig spesialistgodkjenning – et pasientgode!

Offentlig spesialistgodkjenning styrker oversikt, kunnskap og tillit. Det er et gode for pasientene.


For befolkningen er det viktig at norsk helsevesen er helhetlig og oversiktlig, og at spesialisert kompetanse i helsetjenestene fremstår på en tydelig måte. Dette er bakgrunnen for at Norsk Fysioterapeutforbund ønsker en offentlig spesialistgodkjenning for manuellterapeuter og psykomotorikere, og at vi avviser en egen autorisasjon for manuellterapeutene.

«Jeg skal til en spesialist». Med dette uttrykker pasienten ikke bare kunnskap om sin eget behandlingsforløp og hvordan helsevesenet fungerer, men også en klar forventning til møtet med en spesialisert kompetanse. Betegnelsen «spesialist» inngir en særlig tillit hos de fleste pasienter. Oversikt, kunnskap og tillit er verdier vi bør styrke i helsesektoren.

En offentlig spesialistgodkjenning gir pasientene en ordning de enkelt vil gjenkjenne. Den gir pasientene informasjonen de trenger, og ordningen er dessuten godt kjent i de ulike profesjonsgruppene i helsesektoren.

Fysioterapeuter er opptatt av å levere gode tjenester. Undersøkelser viser at fysioterapeuter holder seg godt faglig oppdatert, og at de nyter stor tillit blant publikum når det gjelder behandlingen av mange utbredte lidelser. I Norsk Fysioterapeutforbund er vi overbevist om at en offentlig spesialistgodkjenning vil bidra til ytterligere kvalitet i pasientbehandlingen, i og med at myndighetene vil være en uavhengig instans i vurderingen av kompetanse.

Det er altså ikke bare helsevesenet som vil tjene på at kravene til spesialisert kompetanse i manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi blir standardisert og får et offentlig godkjentstempel. Offentlig spesialistgodkjenning vil også være et gode for alle som er brukere av disse fysioterapitjenestene. Og er det ikke dem tjenestene er til for, egentlig?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser