Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Nytt år med sykefraværsutfordringer

Med sin kompetanse i god behandling og yrkesrettet forebygging og tilrettelegging kan fysioterapeuter bidra mye til å redusere sykefravær og uførhet.


I årets nyttårstale benyttet Jens Stoltenberg muligheten til igjen å påpeke hvor viktig det er for Norge at sykefraværet og uføreandelen går ned. Han inviterte til rådslag om blant annet dette temaet. Vi er klare til å bidra!

Årsakene til sykefravær og uføretrygd er sammensatte. Ett vesentlig element er likevel misforholdet mellom krav og forventninger på jobb og den enkeltes helse og opplevde mulighet til å innfri forventningene. Slike utfordringer må da møtes via minst to innfallsvinkler. På den ene siden må man se hva arbeidsplassene kan gjøre for at arbeidstakerne skal unngå helseproblemer, og hvordan de kan legge til rette for at den enkelte kan utføre en jobb på tross av helseproblemer. På den andre siden handler det om at helsetjenesten skal kunne gi den enkelte god behandling og oppfølging for sitt helseproblem.

Fysioterapeuter har kunnskap for å møte begge disse utfordringene. Vi har kunnskap om hva som skal til for at den enkelte skal få tidlig og god nok oppfølging for sine helseproblemer. Vi kan gi råd om hvordan en arbeidstaker med mildere sykdom eller helseplager kan unngå nye tilbakefall og utføre arbeidsoppgaver. Vi kan også bidra til at folk får tilbake troen på at de er i stand til å jobbe selv om de opplever at helsa ikke er god.

Samtidig har vi kompetanse på hvordan arbeidsoppgaver kan tilrettelegges for å unngå ugunstig belastning på kroppen, og hvordan arbeidsoppgaver kan tilpasses folks forutsetninger. Vi har også kunnskap om hvordan vi fremmer helsen til arbeidstakerne, slik at de står sterkere rustet til arbeidsdagene. Denne kompetansen skal vi stadig utvikle og forbedre, slik at alle brukere som kommer til oss, og de vi treffer eller oppsøker på arbeidsplassene, sikres kunnskapsbaserte tiltak.

Så kjære Jens, statsråder og stortingspolitikere: Vi vil svært gjerne fortsette den gode dialogen vi fikk etablert på slutten av 2009, og bidra til gode tiltak for at folk kan møte på jobb hver dag. Vi vet at fysioterapi ikke kan løse denne utfordringen alene, men vi vet også at vi har vesentlige bidrag å komme med.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser