Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny regjering – nytt samarbeid

Så er det klart at vi får en ny regjering i Norge. Vi ser fram til både formell og uformell kontakt, og gleder oss til et konstruktivt samarbeid!


Så er det klart at vi får en ny regjering i Norge. Vi får en ny statsminister og endret politikk. Vi har hatt et godt og nært samarbeid med sittende regjering, på tross av uenighet på noen punkter. NFF er en partinøytral organisasjon, og vil selvfølgelig samarbeide på samme måte med den nye regjeringen. Vi vil bidra til å opplyse regjeringen i alle saker vi har dybdekunnskap, og vi vil søke å finne gode løsninger på utfordringer vi står overfor.

Etter mange år med god kontakt med helsepolitikere fra alle partier er vi også sikre på at den som blir vår nye helseminister, kjenner NFFs synspunkter rimelig godt, og vil lytte til våre innspill.

Vi ser fram til både formell og uformell kontakt og gleder oss til et konstruktivt samarbeid!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser