Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny profil i gamle spor

Kommunehelsetjenesten er det svakeste leddet i helse- og omsorgssektoren. Når skal vi få et budsjett som virkelig gjenspeiler det?


Høyre og Fremskrittspartiet lovet at deres forslag til budsjett skulle ha en tydelig ny profil. Det ser vi, men er det riktig retning? Det legges mer penger i helse- og omsorgssektoren. Så vidt vi kan se, går de ekstra ressursene til spesialisthelsetjenesten og omsorgstjenesten. Kommunens behandlings- og rehabiliteringstilbud får ingen omtale eller signal om styrking.

NFF var tydelig på høringen på Stortinget om statsbudsjettet: Den kommunale tjenesten er det svakeste leddet. Det er den tjenesten som hindrer de store utgiftene – med fysioterapibehandling i stedet for sykehusinnleggelser, og opptrening/rehabilitering/aktivitet for å hindre funksjonsfall og sykehjemsbehov. Det er på disse tiltakene den store satsingen må være. I tillegg kommer hjelp til en helsebringende livsstil hos både barn og voksne.

Solberg-regjeringen legger inn mer penger enn Stoltenberg-regjeringen på tiltak til mer aktivitet på sykehus og flere sykehjemsplasser. Det er å begynne i feil ende. Det gir ikke optimale tilbud til pasienten, og er heller ikke økonomisk bærekraftig.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser