Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ny minister og nye muligheter?

Jonas Gahr Støre tar nå utfordringen med å lede helsetjenesten i Norge. Jeg ønsker ham lykke til!


Vil en minister som har respekt og anerkjennelse over hele verden, og i store deler av det norske folk, også greie å ta de kloke beslutningene innen helsetjenestene?

Jeg vet ikke mye om hvordan det er å være utenriksminister, men jeg ser tydelig at det er utfordrende å lede helsetjenesten i dette landet. Som innbyggere i et velfungerende og rikt land stiller vi store krav til hva helsetjenesten skal kunne utrette. Blir vi syke, vil vi ha god, effektiv og moderne behandling med én gang. Gjerne på sykehus, og det skal være i nærheten.

Som helsearbeidere ser vi at forventningene er skyhøye, og i overkant av hva som er mulig å levere i fremtiden. Derfor må ressursene innen sektoren forvaltes svært klokt. Kanskje må det tas beslutninger som ikke er helt i tråd med befolkningens krav der og da, for fortsatt å kunne levere gode helsetjenester i framtiden. Endringer i antall sykehus kan være en slik beslutning. Å prioritere forebyggende helsetjenester kan være en annen. Det er ikke sikkert befolkningen etterspør fallforebyggende tiltak eller frisklivssentraler for å få hjelp til å endre livsstil. Men jeg er helt sikker på at folk helst vil være friske.

Så vet vi også at helsetjenesten er en sammensatt organisasjon, der endringer ikke er noen enkel sak, hverken i arbeidsform, prioriteringer eller kultur. Det finnes både krefter og motkrefter som det ikke alltid er lett å forstå.

Jeg vil derfor ønske den nye helseministeren lykke til. NFF og landets fysioterapeuter vil bidra til en helsetjeneste som er god og treffer befolkningens behov!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser