Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Norge tåler et lønnsløft i offentlig sektor

Er en funksjonær i industrien verdt over 200 000 mer enn fysioterapeuten som får ham tilbake på jobb etter et hjerteinfarkt?


I Aftenposten 20. februar er både Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og Anders Skattkjær i Fellesforbundet bekymret for manglende respekt for resultatene i privat sektor. Denne uttalelsen kom på bakgrunn av rykter om at offentlig sektor kanskje fikk noe mer prosentvis lønnsøkning enn industrien i fjor. De understreker hvor viktig det er at industrien går foran og lager rammene for lønnsutviklingen i Norge.

Hva sier de nå, når offisielle tall viser at kommunalt ansatte har hatt en prosentvis dårligere lønnsutvikling enn industrien både det siste året og de siste fem? Når man kombinerer dette med at gjennomsnittslønna er betydelig lavere i offentlig sektor, kan jeg ikke forstå noe annet enn at Norge tåler et lønnsløft i offentlig sektor.

Gjennomsnittslønna til en funksjonær i industrien er ifølge offentliggjorte tall kr 560 000, mens fysioterapeuter i kommunene har en gjennomsnittlønn på kr 349 000. Vil dette si at en funksjonær som jobber i en bedrift som produserer noe vi kan selge, er verdt over 200 000 mer enn en fysioterapeut som bidrar til at vedkommende får opptrening og kommer seg tilbake på jobb etter et hjerteinfarkt? Og så viktig at det er helt i orden å beregne en lønnsøkning på 4,25 prosent, mens fysioterapeuten må klare seg med 3,66 prosent, med en lønn som i utgangspunktet var betydelig lavere enn industrifunksjonærens?

Hensynet til de generelle samfunnsutfordringene og til verdsettingen av utdanning, kompetanse og ansvar tilsier at denne utviklingen ikke er bærekraftig. Tjenesteytere i offentlig sektor er uunnværlige arbeidstakere, de bidrar med kompetanse og kvalitet, og kan ikke finne seg i denne verdsettingsdiskrimineringen år etter år.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser