Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Likelønnen, når kommer den?

Arbeidsgiversidens uvilje mot en likelønnspott har gitt regjeringen de argumentene den trenger for ikke å komme med noe likelønnsløft.


Vi nærmer oss vårens lønnsoppgjør. Om det ikke er vårens vakreste eventyr, er det i alle fall spennende. Forventningene til årets oppgjør er i utgangspunktet store. Ikke fordi Norsk Fysioterapeutforbund ikke ser at de økonomisk gode årene har tatt en pause, men fordi likelønn skulle settes på dagsorden. Unio og forbundene i Unio har bidratt til å rette søkelyset mot likelønnskommisjonens forslag om en likelønnspott og et løft for kvinnedominerte grupper. Forskjellen i lønnsnivå mellom kvinnedominerte og mannsdominerte grupper er godt dokumentert. Det gjelder også forskjellene innad i offentlig sektor, der Norsk Fysioterapeutforbund har de fleste av sine medlemmer. Denne forskjellen lar seg ikke rette opp bare innenfor rammene for lønnsoppgjøret i hvert tariffområde.

Regjeringen har signalisert en slags vilje til å komme med en likelønnspott, forutsatt at partene er enige om hvordan den skal fordeles, og hvordan man skal sikre at forskjellene ikke øker igjen. Arbeidsgiversiden har da, på tross av tidlige fagre ord om ønske om å utjevne forskjeller, gått ut med at de ikke ønsker noen likelønnspott. Dermed har regjeringen fått de argumentene den trenger for ikke å komme med noe likelønnsløft.

Et slikt svarteperspill er ikke bra for det norske trepartssamarbeidet. Det er utfordrende for partene i arbeidslivet å bli enige om hvem som skal få hva, men vi har greid å takle vanskelige spørsmål før. Større vilje fra regjeringens side til å bidra til løsninger hadde vært en stor drahjelp. Interesse fra arbeidsgiverne er også nødvendig. Så skal Norsk Fysioterapeutforbund, Unio og andre likelønnskrefter bidra så godt som mulig for å finne fordelingsmekanismer og varige løsninger. Likelønnen er verdt å kjempe for!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser