Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Lærere i prinsipiell og viktig kamp

NFF vil uttrykke sympati og støtte overfor lærerne på Heltberg Private Gymnas, som står i en prinsipiell og viktig kamp.


Lærere ved Heltberg Private Gymnas er fremdeles i streik for retten til å inngå en tariffavtale med sin arbeidsgiver. Formålet med en tariffavtale er å sikre lærernes grunnleggende rettigheter hva angår lønns- og arbeidsvilkår. Heltberg Private Gymnas nekter å inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet, som er den fagforening lærerne er medlem av, og tilbyr i stedet en lokal avtale. NFF anser dette som et brudd på organisasjonsfriheten. Vi mener det må være selvsagt at kollektive avtaler inngås med den organisasjon lærerne er med i, slik det for øvrig gjøres for offentlige og private skoler ellers i samfunnet.

(Oppdatering 15. april:
Heltberg-streiken ble avblåst om ettermiddagen fredag 10. april. "Lærerne er igjen sikret tariffavtale – slik de har kjempet for", skriver Utdanningsforbundet på sine nettsider.)

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser