Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kunnskap og innsatsvilje satt på sidelinjen

Studenter på venteliste for turnusplass er hva Helse-Norge minst av alt trenger: en sløsing med ressurser.


Det norske samfunnet – og ansvarlige myndigheter – etterlyser helsepersonell. Skoleflinke og engasjerte ungdommer vil bidra. De jobber målrettet for å komme inn på fysioterapiutdanningen, jobber hardt på videregående, og samler systematisk ekstra poeng. De som er blant de x % som kommer inn hvert år, starter på et fireårig løp. De skal gå tre år på skole, så skal de ut i et praksisår. Først etter godkjent praksisår har de lov til å jobbe som fysioterapeuter.

Fram til nå har dette vært et rimelig forutsigbart system. Studentene er innforstått med at noen av dem må flytte i turnusåret, ettersom mange av turnusplassene er langt unna utdanningsstedet. Det er en ulempe de tar med på veien til et yrke de gleder seg til å utøve, og som samfunnet trenger.

Nå er imidlertid situasjonen den at ikke alle avgangsstudenter får turnusplass. Det ordnet seg i siste liten flere steder, mens det er en stor gruppe av Oslo-studentene som står uten plass. Myndighetene har ikke klart å skaffe tilstrekkelig med turnusplasser.

Uteksaminerte studenter på venteliste for turnusplass er hva Helse-Norge minst av alt trenger: en sløsing med ressurser. Utdanningssystemet i Norge spanderer en dyr og flott utdanning til en funksjon samfunnet trenger. Lånekassa gir stipend og lån. Men det helsevesenet som trenger disse kandidatene, sier nei til å gjøre dem ferdig utdannet!

Hensikten med turnusåret er å gi tilstrekkelig praktisk trening med veiledning i fysioterapifaget, slik at ferdig utdannede fysioterapeuter skal kunne jobbe selvstendig. Manglende turnusplasser medfører at slik trening ikke blir gitt mens kunnskapen er fersk. Alle yrkesutøvere har erfart at praktisk trening mens nye ferdigheter er ferske, er vesentlig for at ferdighetene skal "sitte".

Dyktige unge mennesker, med minst tre års høyskoleutdanning bak seg, får nå ikke fullføre etter planen. De vil måtte lete etter annen jobb i inntil ett år, for som fysioterapeut kan de ikke jobbe. De har ingen autorisasjon som helsepersonell, og kan heller ikke søke sykepleier-, ergoterapeut- eller hjelpepleierstillinger. Makan til sløsing med verdifulle ressurser!

Relaterte artikler:

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser