Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kropper som husker

Den store tilstrømningen av mennesker som forlater krigsherjede land og dårlige levekår, gir hele det norske samfunnet nye utfordringer. De begrenser seg ikke til mat, husly og integrering. Det handler også om verdighet og kvalitet i tjenestene, slik den europeiske fagorganisasjonen ETUC nylig vedtok i en resolusjon som ble støttet av Unio. Utdanning og helse er spesielt viktige områder. Helsetjenestene må innrettes slik at vi unngår at flyktningekrisen fører til at noen grupper av pasienter rykker stadig lenger bak i køen.


Flere miljøer har pekt på utfordringene som flyktningekrisen gir for Helse-Norge. Blant dem er Rådet for psykisk helse, som er bekymret for det manglende tilbudet til sårbare og traumatiserte flyktninger. Det er en bekymring fysioterapeutene deler.

Kroppen husker. For mange mennesker vil sterke negative opplevelser fra krig, vold og farefulle reiser gi seg utslag i sammensatte kroppslige plager. Fysioterapeuter vet at traumatiserte mennesker som trenger fysioterapibehandling, ofte må ha langvarige behandlingsopplegg med særlige krav til individuell tilpasning. Den kommunale helsetjenesten må få tilført ressurser som gjør det mulig å møte denne utfordringen.

Det er naturlig at ressursinnsatsen mot nyankomne akkurat nå er innrettet mest mot mottak, registrering, mat, husly og andre presserende behov. Etter hvert vil imdlertid titusener få sitt asylvedtak og deretter sitt bosted i en kommune, og kommunene må allerede nå følge opp med planlegging for tilpasning av helsetilbudet sitt. Og de må få ressurser til å øke det etter behov.

Med tanke på hvor liten kapasitet mange kommuner har i sin fysioterapitjeneste, og hvor lange ventelister mange fysioterapeuter har, er jeg redd for at mange kommuner ikke vil makte å følge opp i tilstrekkelig grad. Flyktninger som trenger fysioterapi, kan da bli en gruppe som på langt nær får tilstrekkelig hjelp.

Dette er nå en varslet krise, den berører og påvirker oss alle på ett eller annet vis, og den forsvinner ikke ved et trylleslag. FN-eksperter mener krisen i verdens uroområder kommer til å forsterke seg det neste halvåret. Utsiktene til snarlig fred i Syria, Irak, Afghanistan og andre områder med krig og konflikt er ikke gode. Sannsynligvis vil det være mange titusener som får innvilget asyl i Norge de nærmeste årene, og etter en tid på mottak skal de få sitt bosted i en norsk kommune. Mange av dem kommer med mange vonde minner. Og en kropp som husker.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser