Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Kompetanse er lønnsomt

Høy helsefaglig kompetanse i kommunene ser ut til å ha gunstig effekt på kostnader, produksjon, kvalitet og ressursutnyttelse.


En rapport Telemarksforskning Bø nylig har utarbeidet for KS, viser det NFF har hevdet i lang tid: Kommunene vil tjene på å ansette flere fysioterapeuter med oppgaver innen pleie- og omsorgssektoren. I rapporten står det svart på hvitt at kompetanse i form av blant annet fysioterapeuter ser ut til å ha en gunstig effekt på kostnader, produksjon og kvalitet. Telemarksforskning påpeker at den typen spesialkompetanse som fysioterapeuter, ergoterapeuter og spesialsykepleiere har, bidrar til en mer effektiv ressursutnyttelse. Én av årsakene kan være kompetansen til å stille passe krav til brukerne, og lære opp brukere med noe redusert funksjon til å klare seg mest mulig selv.

Rapporten trekker også fram den effekten rehabiliteringstilbud kan ha i form av å redusere presset på både hjemmetjenesten og sykehjemsplasser.

Ikke noe nytt i dette, vil NFFs medlemmer hevde, og med rette. Nyheten består i at denne kunnskapen nå ligger tilgjengelig på KS’ egne nettsider. Så gjenstår det bare at kommunene ser hvilken gevinst de kan få ved å satse klokt i eldreomsorgen.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser