Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Investering i helse

Et virkningsfullt forebyggende og helsefremmende arbeid. En faglig god rehabilitering med god effekt. Nå har vi muligheten til å investere i helse, og den må vi ikke la gå fra oss.


Aftenposten hadde mandag 9. august et stort oppslag med overskriften Fullt av penger på statsbudsjettet, der det kommer fram at Norge sannsynligvis vil få noe bedre økonomi enn forventet fram til 2020. Deretter vil det bli utfordrende å dekke behovet for velferdstjenester.

Mange gode år gir oss en fantastisk mulighet. Den må vi bruke til å forberede de trange tidene som alle ser komme. Samfunnet må gripe sjansen til å få etablert et virkelig godt og virkningsfullt forebyggende og helsefremmende arbeid, og en faglig god rehabilitering med god effekt. Å forebygge eller redusere behovet for helse- og omsorgstjenester i fremtiden er den viktigste investeringen vi kan gjøre. Vi har dokumentasjon på tiltak som virker, og det er mange fine ord og gode tanker i samhandlingsreformen og all debatten rundt den. Da gjenstår det bare å gjennomføre det, selv om det er krevende.

Denne muligheten kan vi ikke la gå fra oss!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser