Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Ikke én fysioterapeut for mye!

Engasjerte og dyktige nyutdannede fysioterapeuter som ikke får jobb, er et uakseptabelt sløseri med ressurser.


"Arbeid til alle – jobb nummer én" hadde Arbeiderpartiet som slagord engang. Jeg vil hevde at dette gjelder NFF nå. Vi har en situasjon med utrolig mange flotte, engasjerte og dyktige nyutdannede fysioterapeuter som ikke får jobb. Vår ferske arbeidsmarkedsundersøkelse viser at bare litt over seksti prosent av nyutdannede har full jobb som fysioterapeut, og at nesten femten prosent ikke har fysioterapijobb i det hele tatt.

Så godt som alle disse ønsker å jobbe som fysioterapeuter, men noen mister motet av opplevelsen av at samfunnet ikke har bruk for dem. Samtidig sier stortingspolitikere, helsedirektør, statssekretærer osv. i møter med NFF og i andre sammenhenger at vi trenger helsearbeidere, og særlig må vi ha flere fysioterapeuter i kommunene. Det må satses mer på forebyggende arbeid for barn, voksne og eldre, bedre rehabilitering, mer behandling i kommunene. Oppgaver fysioterapeuter er sentrale til. Man skulle da tro at det skulle være en smal sak å finne jobb til dem. I stedet sløser samfunnet med verdifulle ressurser ved at fysioterapeuter er arbeidsledige eller gjør andre ting.

Fysioterapiarbeid til alle er derfor jobb nummer én for NFF, fordi Norge trenger disse fysioterapeutene. Og de er godt kvalifisert til å utgjøre en forskjell i behandling og rehabilitering av pasienter, og i forebyggende og helsefremmende arbeid.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser