Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hvorfor kan ikke fysioterapeuter stå sammen?

Fysioterapeutene i Norge hadde tjent stort på at alle var samlet i ett sterkt forbund.


Fordi mer enn 10 000 fysioterapeuter er spredd på tre ulike organisasjoner, mener Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at de må endre fremgangsmåten for fastsettelse av takstforskriften. Dette er ikke mindre enn en tragedie for avtalefysioterapi i Norge.

Fysioterapimiljøet har under forhandlingene om takster og driftilskudd hatt en entydig og sterk stemme overfor myndighetene. NFF som forhandlingspart for alle fysioterapeuter har sikret en helhetlig tilnærming. NFF har i svært mange år forvaltet dette partsforholdet godt. Vi har med ressurser fra 10 000 medlemmers medlemskontingent bygget opp høy strategisk kompetanse innen forhandlinger, med en solid stab som innehar både juridisk og forhandlingsteknisk kompetanse. Vi kjører grundige demokratiske prosesser i utformingen av takstkravene som sikrer at alle blir hørt, og at resultatet igjen blir godt forankret blant fysioterapeuter. Og vi drar med oss erfaringer og kunnskap fra andre arenaer, både nasjonalt og internasjonalt, inn til disse forhandlingene.

Vi kan ikke se at resultatene for den enkelte fysioterapeut blir bedre ved at Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Norsk Manuellterapeutforening (NMF) krever forhandlingsrett. Så vidt jeg har kunnet se, er PFFs og NFFs politikk innen avtalefysioterapeuters inntektsforhold ganske så lik. At NMF egentlig ønsker egne forhandlinger om bare manuellterapeuters betingelser, kan vi heller ikke se bidrar til bedre forhold for manuellterapeutene. Det blir definitivt ikkemerpenger ved å splitte ressursene opp mellom fysioterapeuter og fysioterapeuter med mastergrad i manuellterapi.

Derfor er det virkelig trist for fysioterapeuter i Norge at vi bruker energi på tre organisasjoner. Inntil vi har greid å samle alle fysioterapeuter i ett forbund, må NFF forvalte våre medlemmers medlemskontingent til beste for våre medlemmer. Vi kan ikke se at vi forvalter medlemmenes interesser best mulig ved å gi to små foreninger innflytelse på de målrettede prosessene vi har mot myndighetene. Å gi plass til organisasjoner som til sammen har en tidel av medlemsmassen vår, er ikke å gi medlemmene våre full valuta for pengene.

Men full valuta for pengene hadde alle fysioterapeuter i Norge fått hvis vi greide å være samlet i ett sterkt forbund. Det er en drøm for fremtiden!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser