Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Hva er verdiskaping?

Verdiskapingen omfatter også de tjenestene som bidrar til at det norske folk holder seg i jobb, siden det er en forutsetning for å kunne produsere noe i det hele tatt.


Vi har fått en erfaren og godt voksen finansminister, og jeg innser at han har en utfordrende jobb med å unngå at vi bruker opp pengene til våre barn i dette landet. Jeg trodde likevel ikke mine egne ører da han med stor tyngde gikk ut i dagens media med budskapet om at den verdiskapende delen av arbeidslivet må være i front i lønnsdannelsen. Dette ble fulgt opp av viseadministrende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Det var ikke budskapet om måtehold som var overraskelsen for meg, men uttrykket om hva som er verdiskapende. Verdiskaping handler i denne sammenheng om at noe skal produseres og selges. Da trengs råvarer og ressurser. Noe av ressursene er menneskene. Hvem er det som bidrar til at den menneskelige ressursen er tilgjengelig? Bidrar ikke helsevesenet og fysioterapeuter til at den menneskelige kapital og ressurs kan ”brukes” til å produsere en salgbar vare?

Når bilmekanikeren eller direktør i Statoil kommer seg raskt tilbake på jobb etter en belastningsskade eller beinbrudd, er ikke det da verdiskaping?

Er offentlig sektor brukere og privat sektor skapere av ressurser? Er bedriftshelsetjenesten innen private bedrifter da en del av verdiskapingen, mens den kommunale helsetjenesten bare er et uttrykk for forbruket i offentlig sektor?

Verdiskapingen omfatter også de tjenestene som bidrar til at det norske folk holder seg i jobb, siden det er en forutsetning for å kunne produsere noe i det hele tatt.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser