Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysisk aktivitet – for et friskere liv

Helsetjenesten må gi dem som trenger det, ekstra støtte for å tilegne seg og ha glede av en god aktiv livsstil. Fysioterapeuter står klare til å bidra.


Myndighetene ønsker å fremheve at det er viktig å leve et fysisk aktivt liv. Helsedirektoratet har lagt fram en veileder om frisklivssentraler, og assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte følgende under årets presentasjon av nøkkeltall i helsesektoren: ”Forebygging av overvekt og fedme gjennom godt kosthold og fysisk aktivitet er fortsatt av stor betydning”.

Erkjennelsen har vært der lenge: En aktiv livsstil er viktig for å få ned helsekostnadene og bidra til en godt liv for den enkelte. Samtidig ser vi at det er store forskjeller på folks aktivitetsnivå. Noen har store mål og deltar i aktiviteter som kanskje er i overkant av hva kroppen tåler, mens altfor mange utsetter kroppen sin for farlig lite kroppslige utfordringer. Årsakene til disse forskjellene er mange, men at det er en oppgave for helsetjenesten å gi dem som trenger det, ekstra støtte for å tilegne seg og ha glede av en god aktiv livsstil, er helt opplagt.

Det er flott at helsemyndighetene setter dette på dagsordenen, og fysioterapeuter står klare til å bidra!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser