Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeuter uten jobb: Sløsing Norge ikke har råd til

Den offentlige helsetjenesten trenger de nyutdannede fysioterapeutene. La dem bidra med sin kunnskap og sitt engasjement!


Norge er et rikt land, men har likevel noen utfordringer. Vi har et økende press på omsorgstjenestene i kommunene, vi har et sykefravær det er ønskelig å redusere, vi har en rask økning av uføretrygdede, særlig blant unge mennesker, og vi er i ferd med å få en inaktivitetsepidemi. Samtidig viser vår undersøkelse at det står 30 fysioterapeuter klare til å ta del i disse utfordringene, men som det offentlige ikke ”har råd til” å bruke. Dette er nyutdannede fysioterapeuter med masse kunnskap og glød, men som rapporterer at de enten er arbeidsledige eller jobber som selvstendig næringsdrivende uten avtale med kommunen.

Norge har ikke råd til å sløse slik med ressursene. Det finnes klokere måter å bruke ressursene våre på enn å hindre nyutdannede fysioterapeuter i å bidra i den offentlige helsetjenesten, samtidig som andre helse- og omsorgsutgifter øker.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser