Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fysioterapeuten er også til for barna

Helsestasjons- og skolehelsetjenestene må ha tilstrekkelig bemanning og sammensatt kompetanse for å møte barns utfordringer.


De siste dagers medieoppslag om helsestasjons- og skolehelsetjenestene har vært på sin plass. Dette er en utrolig viktig tjeneste, i grenselandet mellom forebyggende/helsefremmende arbeid og oppfølging av barn med spesielle behov. Tjenesten er en helt nødvendig ressurs for foreldre, barnehage og skole.

En av de virkelig store helseutfordringene hos barn er inaktivitet og overvekt. Barns manglende erfaring med gode opplevelser fra mestring av fysiske utfordringer og nye ferdigheter, og med gleden av å være fysisk aktiv, er en global utfordring. Konsekvensene er at barn, og seinere voksne, blir svært sårbare og har høy risiko for å få helseplager i form av redusert psykisk helse, diabetes, hjerteproblemer og muskel-/skjelettplager. Plager som plager flest og koster mest. Plager som kan forebygges, til beste for den enkelte og for samfunnet. Derfor må helsestasjons- og skolehelsetjenestene ha en tverrfaglig bemanning, og tilstrekkelig med ressurser til å møte denne utfordringen.

Fysioterapeutene er en ressurs i dette arbeidet. De har kompetanse til å observere barn i aktivitet, se hva de mestrer, hvilke utfordringer de har, og hva som skal til for at alle barn skal oppleve gleden ved å være i aktivitet: Kari med astma, Per som er litt klossete, Ola som er litt usikker, og Nina som foretrekker stillesittende aktiviteter. Noen kommuner har lykkes med å prioritere ressurser til fysioterapi i dette arbeidet, og får svært gode resultater. To eksempler: Gausdal kommune har skapt interesse og fått betydelige offentlige midler for sitt førskole-prosjekt for motorikk, læring og helse, et helsefremmende og forebyggende prosjekt som skal gi alle barn en best mulig start i livet. Mandal kommune fikk Helsedirektoratets samhandlingspris for 2010 for sitt "God skolestart"-opplegg, der fysioterapeut og helsesøster samarbeider med andre instanser for at alle barn skal oppleve mestring og deltakelse i skolehverdagen.

Betydningen av tverrfaglig kompetanse i slike modeller og prosjekter er åpenbar. Tross dette har fysioterapiårsverkene på landsbasis i skolehelsetjenesten og på helsestasjonene faktisk gått ned siden 2002, med rundt 20 prosent. Det kan ikke være en riktig måte å møte barns utfordringer på?

Relatert artikkel:

Gausdal

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser