Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fremme og forebygge – for livet

«I form for livet» er mottoet for Verdens fysioterapidag 8. september. Hva har fysisk form med fysioterapi å gjøre?


Hvorfor denne overskriften på en fysioterapidag? Er ikke det Norges idrettsforbund, mosjonistlag, bedriftsidrettslag etc. sitt område? Hva har det å være i form med fysioterapi å gjøre, og hvorfor skal helsetjenesten bry seg om befolkningens kondisjon og styrke?

Vi har mye kunnskap om at det er mange som ville ha fått en betydelig helsegevinst hvis de var i bedre fysisk form. Av disse igjen er det mange som strever med å legge om livsstilen. Det kan være smerter, dårlige erfaringer av aktivitet eller andre grunner til at det er vanskelig å finne god aktivitet. Eller det kan skyldes manglende motivasjon. Fysioterapeuter har betydelig kunnskap om hvordan det enkelte individ, med sine forutsetninger og utfordringer, kan være i fysisk aktivitet. Vi vet noe om aktivitet og opptrening ut fra den enkeltes forutsetninger, og hvordan man kan trene opp utrent muskulatur uten å få belastningsskader.

Personer som har nådd moden alder, vil også få dårligere fysisk form hvis de ikke gjør noe for å opprettholde den. Derfor er det viktig for alminnelig aktive godt voksne og eldre, at de holder seg fysisk aktive selv om helsa kanskje svikter noe. Hvis vi ikke utfordrer kroppen, vil vi raskt få redusert muskelstyrke og balanse og oppleve generelt dårligere fysisk form. Dette er særlig tydelig – og skjer raskt – hos eldre mennesker. Da blir vanlig aktivitet enda tyngre, og formen enda dårligere på kort tid. Mange kan gjøre mye selv for å holde seg i bra form, men det må finnes helsefremmende og forebyggende tiltak som styrker eldre menneskers mulighet til å være fysisk aktive. Det er godt for den enkelte, og lønnsomt for samfunnet.

Ikke bare på Verdens fysioterapidag, men på alle årets dager: Norsk Fysioterapeutforbund og alle våre 9500 medlemmer er klare til å bidra til at alle er «I form for livet»!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser