Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Fjern omveiene!

Direkte tilgang til fysioterapi og bedre fordeling av ansvar og oppgaver i helsevesenet vil fjerne unødige omveier.


Hva er poenget med at pasienter kommer direkte til fysioterapi, uten å måtte gå om sykmeldende behandler først for å få henvisning? Svar: Det er både lønnsomt og kan føre til bedre kvalitet i helsetjenesten, ifølge en studie som nylig ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Physical Therapy. Studien viste at direkte tilgang til fysioterapi ga færre fysioterapibehandlinger, mindre medisinbruk, færre tilleggsbehandlinger og mindre bruk av ulike former for røntgen. Og ikke minst: At resultatene av behandlingen ble bedre.

I Norge er fysioterapeuter faglig autonome, med et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar. Likevel har pasienten bare rett på trygderefusjon for fysioterapibehandling som utføres etter henvisning. Oppsøker pasienten en fysioterapeut uten slik henvisning, må han eller hun betale hele behandlingen selv.

Heldigvis finnes det gode eksempler på at ansvar og oppgaver i helsevesenet kan styres bedre enn dette. Pasienter kan i dag gå direkte til en manuellterapeut, som er en fysioterapeut med masterutdanning i manuellterapi, uten å miste trygderettighetene sine. Manuellterapeutene har en utvidet rolle i helsevesenet, basert på en spesialisert helsefaglig kompetanse. De har rett til å henvise pasienten, og å sykmelde i inntil 12 uker.

Pasientene fortjener at ulik kompetanse i helsevesenet brukes på beste måte, og at behandlingen kommer i gang raskest mulig. Dessuten har samfunnet rett til å kreve at helsekronene brukes effektivt. Jeg mener at direkte tilgang til offentlig finansiert fysioterapi er et åpenbart svar på denne utfordringen. Studien som jeg refererte til ovenfor, viser hva vi kan vinne på dette, i både helsekostnader og helseeffekter. Et annet svar er å gi fysioterapeutgrupper med spesialisert kompetanse en utvidet rolle i helsevesenet, slik manuellterapeutene har i dag.

Helsevesenet har både flaskehalser, svingdører og omveier. Kanskje er omveiene det enkleste stedet å begynne når myndighetene skal forbedre helsevesenet? Fjerner vi de mest åpenbare omveiene, tror jeg også vi får færre svingdørspasienter og flaskehalser.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser