Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Et yrke å leve for – en lønn å leve av

Høy kompetanse, meningsfulle oppgaver og betydning for menneskers liv. Når skal det også bli «lønnsomt» å utdanne seg til fysioterapeut?


Årets tariffoppgjør har startet med den sedvanlige beskjeden fra arbeidsgiverne om at vi må være fornuftige og edruelige i våre krav. Flere signaliserer viktigheten av gode medarbeidere, men viljen til å belønne kompetanse er vanskelig å se.

Det er ikke på noen måte «lønnsomt» å utdanne seg til fysioterapeut. De fleste fysioterapistudenter har relevant utdanning før de starter på studiet, går deretter tre år i bachelorutdanning, for så å avslutte med et turnusår med redusert inntekt. På den måten blir en fysioterapeututdanning i praksis fem år. Minst fire av disse årene er uten inntekt og pensjonspoeng og med et betydelig studielån.

Kompetansen vi får, bruker vi til å utgjøre en forskjell for folk. Vi bidrar til at mennesker kan holde seg friske, blir kvitt eller lever bedre med plager og funksjonsproblemer. Dette fører til at arbeidstakere kan stå i jobb og produsere varer Norge kan selge til utlandet, og at mennesker med funksjonsproblemer kan klare seg med minimal praktisk hjelp fra samfunnet. En svært meningsfull og flott oppgave!

«Belønningen» er et lønnsnivå betydelig under mannsdominerte yrker, og livsinntekten blir mindre enn for dem som valgte å gå rett ut i arbeid etter videregående skole. Dette henger ikke på greip når myndighetene samtidig ønsker at de offentlige tjenestene skal ha høy kvalitet og være effektive. Har virkelig ikke alle årene en fysioterapeut bruker på å bli kvalifisert for selvstendig behandleransvar, noen tilleggsverdi i forhold til dem med kortere utdanning og en annen kompetanse? Det brukes mange fine ord om hvor viktig vår kompetanse er. Når skal vi få uttelling for den?

Dette er fokuset for NFF og Unio i lønnskampen, og det er verdt å kjempe for!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser