Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Et program for NFFs politikk

Når hovedmål og satsingsområder får følge av et politisk program, trer NFFs meninger enda tydeligere frem.


Politiske partier lager partiprogram, og nå lager Norsk Fysioterapeutforbund program for sin politikk. Vi har liten tradisjon for å samle på papiret alt vi mener. Vi har vært opptatt av hva vi skal gjøre, og meningene har ligget implisitt i alt vårt arbeid.

Nå vil vi tydeliggjøre overfor oss selv og omgivelsene hva vi mener. NFFs ”partiprogram” har vært under bearbeidelse internt i organisasjonen, og skal behandles på Landsmøtet i november. Da vil vi tydeliggjøre hva vi mener om kommunenes ansvar i fremtidig helsetjeneste og om sykehusenes rolle. Vi vil sannsynligvis ha uttalelser om pasientforløp og om forebyggende arbeid. Utkastet legger opp til at vi er tydelige på hva fysioterapeuter kan bidra med i samfunnet, hva vi mener er vår rolle, og hva som er hensiktsmessig finansiering.

I det politiske dokumentet tydeliggjør vi hva vi mener om utdanning, kompetanse og kvalitet, og behovet for kvalitetssikring og offentlig godkjenning av spesialister. Dokumentet inneholder naturlig nok også meninger om inntektsspørsmål og rammevilkår for både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter.

Når Landsmøtet har behandlet dette dokumentet, skal ingen behøve å være i tvil om hva NFF mener.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser