Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En investering i bedre helse

Vi er for lite fysisk aktive. Hele samfunnet må møte denne utfordringen, og helsetjenesten må vareta dem som trenger særlig bistand.


Helsedirektoratet har kommet med sine årlige nøkkeltall om hvordan det står til med helsa og med helsetjenesten i Norge. Under presentasjonen var helsedirektør Bjørn-Inge Larsen svært tydelig på at vi må ta utfordringene med manglende fysisk aktivitet på alvor. Altfor mange er altfor lite aktive.

Dagens 15-åringer sitter mer stille enn dagens pensjonister. Dette er dramatisk. Det innebærer at mange av disse ungdommene får betydelige helseproblemer når de blir godt voksne. Vi vet at risikoen for diabetes, hjerteproblemer, mange krefttyper og andre sykdommer blir betydelig større når man lever et passivt liv, og at en fysisk aktiv livsstil beskytter svært godt mot dårlig helse.

Vi er så hjertens enige med helsedirektøren om at her må man sette inn tiltak. Å tilrettelegge for at det skal være enkelt å være fysisk aktiv, er ett tiltak. Det handler blant annet om lett tilgang til uteområder for å kunne være fysisk aktiv, gang og sykkelstier, lysløyper, spennende og stimulerende skolearealer og nærmiljøer. Men for mange vil ikke dette være nok. Noen vil i tillegg trenge en type bistand og støtte for å velge en aktiv livsstil. Har man aldri opplevd gleden ved å gå en skikkelig tur og bli litt andpusten og svett, hjelper det ikke om lysløypa er tent. Barnet som strever litt med motoriske ferdigheter eller astma, eller har foreldre som ikke er glad i aktivitet, vil ikke ha nytte av en spennende skolegård.

Helsetjenesten har et ansvar her. Ikke for å gjøre disse friske personene til pasienter, men for å bistå dem til selv å holde seg friske. Hvis ikke helsetjenesten tar den oppgaven, vil de samme personene bli pasienter og kreve mer ressurser fra helsetjenesten.

To viktige grep om dette er frisklivssentraler i hver kommune og en skolehelsetjeneste som er bemannet til å ta denne utfordringen. Slike tjenester vil redusere fremtidige helseproblemer. Vi vet at en relativ liten innsats her vil gi voksne og barn opplevelser av glede og mestring gjennom fysisk aktivitet. Nettopp det som trengs for at den enkelte skal komme over en terskel og fortsette med en aktiv livsstil, som igjen gir en gevinst for samfunnet og for den enkelte. Det handler rett og slett om en investering i bedre helse.

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser