Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En fremtidsrettet pasientreform

Regjeringen foreslo høsten 2016 å fjerne kravet om at du må ha henvisning for å få dekt utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Det er et fremtidsrettet forslag som vil gjøre helsetjenesten enklere for deg som pasient. Norsk Fysioterapeutforbund har arbeidet for dette gjennom mange år.


Noen av dere vil huske at jeg allerede tidlig i 2014 skrev en replikk om behovet for å gi pasientene henvisningsfri tilgang til fysioterapi med refusjonsrett – såkalt direkte tilgang. Under tittelen «Fjern omveiene!» pekte jeg dengang på noen av de viktigste argumentene for en slik endring: at det er lønnsomt og kan føre til bedre kvalitet i helsetjenesten, og at det er en naturlig følge av at norske fysioterapeuter er faglig autonome, med et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.

Tanken om direkte tilgang til fysioterapi har modnet hos politikerne. Regjeringen pekte på en slik endring allerede i mai 2015, i sin stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Den kommenterte jeg i et blogginnlegg hos Dagens Medisin. Forslaget fra høsten 2016 har vært ute på høring, som ble avsluttet tidlig i februar 2017. Høringen viste bred oppslutning om direkte tilgang til fysioterapi. Ulike instanser i helsevesenet og aktører i samfunnet ser verdien av å forenkle og forbedre bruken av ressurser og kompetanse i primærhelsetjenesten, til beste for pasientene.

Direkte tilgang vil medføre at stadig flere pasienter møter til fysioterapi uten at de først har fått henvisning fra en annen behandler, oftest fastlegen. Ikke bare er dette enkelt for pasientene, det er også trygt, for fysioterapeuter har en kompetanse som gjør dem i stand til å ta et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.

Direkte tilgang vil imidlertid øke behovet for god kommunikasjon mellom fysioterapeuter og fastleger, ikke minst for å sikre at alle pasientens behov varetas av rett instans og på rett nivå i helsevesenet. Norsk Fysioterapeutforbund vil for sin del bidra til at norske fysioterapeuter gir slik kommunikasjon den oppmerksomhet og den kvalitet som pasienten fortjener.

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser