Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

En demonstrasjon av innsats og slagkraft

Streiken fungerer takket være utrolig dyktige tillitsvalgte og medlemmer!


Unio og NFF har igjen måttet ta i bruk det sterkeste virkemiddelet vi har, nemlig streik, for å synliggjøre at vi mener alvor. Vi måtte bryte forhandlingene hos Riksmeklingsmannen både i Spekter-området og i KS-sektoren fordi arbeidsgiverne ikke møtte oss på svært viktige krav. Streik er ikke et virkemiddel man tar i bruk uten at det er alvor. Nå var det alvor.

Skal det ha noen hensikt å igangsette en streik, må vi være trygge på at streiken fungerer. Det vi har erfart veldig tydelig, er at våre lokale ledd, både dere som har sittet i lokale streikekomiteer og dere som har vært eller akkurat nå er ute i streik, har utført en fantastisk jobb. Det har vært gode lokale arrangementer, det har vært synlighet i media, og arbeidsgiver merker streiken. Dere er gode frontsoldater i kampen for våre rettigheter!

Det er en belastning å være i streik, og det er en særlig belastning å være med på å organisere den. Jeg skulle svært gjerne ha vært rundt og besøkt dere alle sammen. Deltakelse i sentral streikeledelse, pågående drifts- og takstforhandlinger og forberedelse av landsmøtesaker medfører at jeg er nødt til å prioritere å være til stede på kontoret. Jeg vil likevel benytte dette elektroniske rommet til å takke alle dere som er eller har vært involvert rundt om i landet. Dere er med på å gjøre NFF til en slagkraftig organisasjon, slik visjonen vår sier vi skal være!

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser