Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Eksemplet Fredericia – for å endre et tankesett

Navarsete er ikke den eneste. Mange beslutningstakere begynner å få øynene opp for gevinstene ved forebygging og trening for eldre.


Det er som musikk i våre ører når kommunalministeren på Dagsrevyen 6. februar sier at vi må endre tankesett innen eldreomsorgen. Dette har vi snakket om lenge, brukt ulike ord, men beskrevet behovet for aktiv eldreomsorg, forebygging av funksjonsfall, tidlige tiltak. Nå har dette fått et navn: hverdagsrehabilitering. Fredericia kommune i Danmark har virkelig lykkes med prosjekter der fokuset ikke er å hjelpe når et funksjonsproblem har oppstått, men trene for å forebygge det. Dessuten har de gjennomført forskning på det.

Dermed har vi dokumentasjon på at det gir bedre kvalitet for brukerne og mindre utgifter for samfunnet å sette inn mer fysioterapi, ergoterapi og andre tiltak i stedet for å gi brukerne hjelp til de daglige gjøremål de ikke helt greier. Nå begynner både lokale og sentrale beslutningstakere å få øynene opp for dette. Det er flott. Vi skal bidra så godt vi kan, men det kreves endrede rammevilkår. Men det er altså lønnsomt, så da kan det ikke være vanskelig å prioritere ressursene riktig?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser