Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser

Det muliges kunst – eller bare umulige valg?

Samfunnet sender motstridende signaler til fysioterapeutene om hvilke pasienter som skal prioriteres. Slikt blir det verken kortere ventelister eller flere årsverk av.


Vi ser på Norsk Revmatikerforbunds hjemmeside at det har vært et møte mellom Revmatikerforbundet og politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet ved statssekretær Ragnhild Mathisen. Tema for møtet var fysioterapitilbudet til revmatikere. Statssekretæren uttaler at hun ønsker å gjøre noe med at kronikere ikke er en prioritert gruppe hos fysioterapeutene.

Vi er de første til å erkjenne at det er altfor mange pasienter som må vente altfor lenge for å få behandling. Vi vil først og fremst understreke at dette er et ressursproblem. Kommunenes egen rapportering av årsverk fysioterapi viser ingen økning siden 2002, på tross av økt aktivitet og redusert liggetid i spesialisthelsetjenesten. Det bli økt ventetid av dette.

Midt i dette ressursproblemet får medlemmene signaler fra Regjeringen om å prioritere de som er sykmeldte eller står i fare for å bli sykmeldte. Fra spesialisthelsetjenesten får de beskjed om å prioritere de som har vært innlagt på sykehus og skal skrives raskt ut. De må ikke få avbrudd i opptreningen. Fra pleie- og omsorgssektoren i kommunene får de beskjed om å prioritere de som står i fare for å bli pleietrengende, og fra fastlegen (og nå fra statssekretæren) får de beskjed om å prioritere kronikere som må få den behandlingen som skal til for å opprettholde funksjon.

Våre medlemmer har lange ventelister med alle disse pasientkategoriene. Hvordan skal de egentlig prioritere? Hva innebærer det, og hvem skal ikke prioriteres?

Comments
blog comments powered by Disqus

Finn en fysioterapeut

Gå til søkeside

Pasientbrosjyrer


Tips og øvelser